Peregrynacja Relikwii bł. Karoliny

Peregrynacja Relikwii bł. Karoliny

Błogosławiona Karolina Kózkówna jest obok Św. Stanisława Kostki patronem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W bieżącym roku przypada 20 rocznica włączenia Karoliny w poczet błogosławionych przez papieża Jana Pawła II.

Wśród członków Stowarzyszenia pojawił się pomysł, aby przez rok czasu w szczególny sposób członkowie, kandydaci i parafianie czcili błogosławioną, która przykładem swojego życia może uczyć nas odpowiedzialności za Kościół. Dnia 9 czerwca 2007 roku w dniu obchodów 20 rocznicy beatyfikacji, delegacje Zarządów Diecezjalnych KSM przybędą do Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, aby uroczyście odebrać relikwie naszej patronki. Dzień ten rozpocznie ogólnopolską peregrynację błogosławionej w oddziałach KSM. Chcemy poprzez obecność relikwii i związane z nią nabożeństwa w sposób szczególny wzmocnić odpowiedzialność i zaangażowania wierzących w życie Kościoła. Uroczyste zakończenie peregrynacji odbędzie się w czerwcu 2008 roku – Ogólnopolską Pielgrzymką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży do Sanktuarium i grobu błogosławionej w Zabawie,
które znajduje się na terenie diecezji Tarnowskiej.

Peregrynacja Relikwii bł. Karoliny
Kim była bł. Karolina Kózkówna? Była przede wszystkim dziewczyną o głębokiej duchowości i niezwykle silnej osobowości, przejawiającą ogromne zaangażowanie w życie parafialne. Urodziła się w 1898 roku w wiosce Wał-Ruda (Parafia Radłów) jako czwarte spośród jedenaściorga dzieci Jana i Marii z domu Borzęckiej. Religijna atmosfera domu Kózków w swych różnorodnych i autentycznych przejawach z łatwością dostrzegana była przez sąsiadów, którzy licznie schodzili się do ich domu, aby czytać książki religijne, śpiewać pieśni i wspólnie się modlić. Karolina, od wczesnej młodości, bardzo lubiła modlić się.
W każde Maryjne święto udawała się do odległego o 40 km sanktuarium Tuchowskiego lub do Odporyszowa. Od wczesnych lat młodości z wielkim oddaniem uczyła dzieci czytać
i pisać oraz modlitwy z katechizmu. W dniu 18 listopada 1914 r. z rąk rosyjskiego żołnierza poniosła śmierć męczeńską w obronie czystości.

Dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży bł. Karolina ma wyjątkowe znaczenie. Jest ona wzorem nieustannego pogłębiania życia Bożego w sobie a jednocześnie jest pięknym przykładem aktywności osoby świeckiej w Kościele. Warto za przykładem naszej patronki oraz słów Wielkiego Papieża Jana Pawła II Odwagi! Nie lękajcie się…spojrzeć na swoje życie i zastanowić się jakie jest moje miejsce w Kościele?

Teresa Moskal
Barbara Raszczuk
zdjęcia: ks. Artur Sitko

hastagi na stronie:

#b?? karolina k??zk??wna #bł karolina kózkówna

Top