Triduum paschalne

resurrection zmartwychwstanie
BOUTS, Dieric the Elder Resurrection

Triduum rozpoczyna msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Wydarzenie z wieczernika uobecnia w liturgii wielkoczwartkowej ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa i przykazania wzajemnej miłości, jedności. Tego dnia odbywa się również adoracja w tak zwanej ciemnicy, czyli kaplicy wystawienia Sakramentu po zakończeniu obrzędów. Tego dnia w liturgii używa się białego koloru. Tego dnia odbywa się także msza poświęcenia olejów, w której przewodniczy ksiądz biskup. Oleje są rozsyłane do parafii całej diecezji, aby używano ich podczas sprawowania sakramentu chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych, sakramentu kapłaństwa czy poświęcenia nowego kościoła.

Wielki Piątek jest przeżywaniem męki i śmierci Chrystusa. Podczas liturgii Słowa, czyta się opis męki Pańskiej. Po uroczystym wniesieniu krzyża, następuje jego adoracja. Słyszymy śpiew: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Wtedy odpowiadamy: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie, podchodzimy do krzyża i całujemy go, jako znak narzędzia odkupienia.

Tego dnia nie ma odprawianej mszy świętej, ale Komunię święta przyjmujemy podczas liturgii męki i śmierci Pana Jezusa. Następuje procesja do Grobu Pańskiego z Najświętszym Sakramentem, gdzie wierni w ciszy i w modlitwie adorują Najświętszy Sakrament. Procesja ta wyraża mękę, śmierć Chrystusa i złożenie go w grobie. W Wielki Piątek używa się w liturgii szat koloru czerwonego.

Wielka Sobota, czyli wigilia paschalna, jest czasem oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. W czasie modlitewnego czuwania, wspominamy wyjście narodu wybranego z niewoli egipskiej i przejście przez Morze Czerwone. Wtedy wszyscy wierni czuwają z zapalonymi świecami, odnawiają przymierze chrzcielne i przeżywają zmartwychwstanie Chrystusa w znakach sakramentalnych. Obrzędem tego dnia jest na początku liturgia światła, która rozpoczyna się poza świątynią, na zewnątrz kościoła. Znakiem szczególnym jest „paschał” – duża świeca, która symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego i światłość świata. Po zapaleniu paschału, wnosi się go do ciemnego kościoła, przy śpiewie „Światło Chrystusa” i odpowiedzi: „Bogu niech będą dzięki”. Śpiew ten powtarza się trzy razy. Następnie śpiewany jest pochwalny śpiew ku czci Chrystusa zmartwychwstałego. Liturgia Słowa uobecnia wielkie dzieła Boga, jakich dokonał w historii świata. Podczas liturgii chrzcielnej zostaje poświęcona woda dla tych, którzy tego dnia otrzymają chrzest. Wody tej używać się będzie przez cały okres paschalny podczas udzielania sakramentu chrztu. Tego dnia wszyscy odnawiają swoje przymierze chrzcielne, i jeszcze mocniej łączą się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

Niedzielna liturgia eucharystyczna jest zaproszeniem przez Pana na ucztę, jaką przygotował w wieczerniku, a dopełnił przez śmierć i zmartwychwstanie. Liturgia jest wychwalaniem Boga za zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wyraża to zwłaszcza radosny śpiew „Alleluja” i Komunia wielkanocna. Tego dnia w liturgii używa się koloru białego, i będzie się używać tego koloru aż do świąt Zesłania Ducha Świętego.

W niedzielę wielkanocną odbywa się procesja rezurekcyjna, która ma miejsce przede mszą świętą, wczesnym rankiem, lub zaraz po niej. Podczas procesji niesie się Najświętszy Sakrament i śpiewa pieśni wielkanocne. Niedziela wielkanocne jest centrum całego roku kościelnego i nazwana jest „Wielką Niedzielą”.

hastagi na stronie:

#triduum paschalne opis

Top