Aktualne

Plakat EN 2

Ewangelizacja Nadmorska 2013

Ekipa organizacyjna Ewangelizacji Nadomorskiej (diecezja
koszalińsko-kołobrzeska) zaprasza do przyłączenia się do głoszenia Dobrej Nowiny!
Ewangelizacja Nadmorska 2013 to akcja polegająca na tym że przez ok. 10 dni idziemy brzegiem morza i głosimy Dobrą Nowinę. Akcja odbywa się o „żebraczym chlebie”, to znaczy, że idziemy nie mając ze
sobą żadnych pieniędzy, jedzenia, a także nie wiemy wcześniej gdzie będziemy nocować.…

Top